Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki - Etyka ogólna - Kanon