Inżynieria ontologii - kurs zaawansowany (wykład) - 2016/2017

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Robert Trypuz
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0300-0301WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2017-05-17środaGG-236 09:10 - 10:50
2017-05-24środaGG-236 09:10 - 10:50
2017-05-31środaGG-236 09:10 - 10:50
2017-06-07środaGG-236 09:10 - 10:50
2017-06-14środaGG-236 09:10 - 10:50