Historia Kościoła w średniowieczu - seminarium
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102SEM0019

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [08300]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (083) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Nauki humanistyczne - Historia

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [0102SEM0019]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (0102) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Trzy litery (SEM) oznaczają rodzaj zajęć: seminarium

Końcowe cztery cyfry (0019) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.