Ogólna metodologia nauk - wykład
Kod ECTS: 16900-XXXX-01WYK0117

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [16900]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (169) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Inne dziedziny studiów - Inne dziedziny studiów

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [01WYK0117]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (01) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Trzy litery (WYK) oznaczają rodzaj zajęć: wykład

Końcowe cztery cyfry (0117) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.