Język rosyjski - CEF A2+ - lektorat
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0081

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [09601]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (096) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Filologia - Języki spoza Unii Europejskiej

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (1) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [0000LEK0081]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (0000) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Trzy litery (LEK) oznaczają rodzaj zajęć: lektorat

Końcowe cztery cyfry (0081) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.