Psychologia wychowawcza - wykład
Kod ECTS: 05800-XXXX-WYK0097

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [05800]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (058) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Edukacja, kształcenie nauczycieli - Psychologia wychowawcza

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [WYK0097]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry () zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska

Trzy litery (WYK) oznaczają rodzaj zajęć: wykład

Końcowe cztery cyfry (0097) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.