Biblia - istota i rola w kulturze - wykład
Kod ECTS: 08200-XXXX-1001WYK0028

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [08200]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (082) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Nauki humanistyczne - Teologia

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [1001WYK0028]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (1001) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Trzy litery (WYK) oznaczają rodzaj zajęć: wykład

Końcowe cztery cyfry (0028) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.