Historia sztuki ogrodowej - zajęcia terenowe
Kod ECTS: 03300-XXXX-TER0012

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [03300]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (033) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Sztuka i projektowanie - Sztuka (wykonawstwo)

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [TER0012]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry () zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Trzy litery (TER) oznaczają rodzaj zajęć: zajęcia terenowe

Końcowe cztery cyfry (0012) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.