Geodezja - ćwiczenia
Kod ECTS: 07600-XXXX-CWI0010

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [07600]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (076) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Geografia, geologia - Geodezja, kartografia, teledetekcja

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [CWI0010]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry () zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Trzy litery (CWI) oznaczają rodzaj zajęć: ćwiczenia

Końcowe cztery cyfry (0010) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.