Aplikacje w środowisku Java - ćwiczenia
Kod ECTS: 11900-XXXX-1001CWI0017

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [11900]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (119) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Matematyka, Informatyka - Inne nauki matematyczne i informatyczne

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [1001CWI0017]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (1001) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Trzy litery (CWI) oznaczają rodzaj zajęć: ćwiczenia

Końcowe cztery cyfry (0017) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.