Instytucje rynku finansowego w Polsce - konwersatorium
Kod ECTS: 04300-XXXX-02KON0082

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [04300]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (043) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Zarządzanie - Rachunkowość, finanse

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [02KON0082]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (02) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Trzy litery (KON) oznaczają rodzaj zajęć: konwersatorium

Końcowe cztery cyfry (0082) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.