Język irlandzki - ćwiczenia
Kod ECTS: 09800-XXXX-0404CWI0014

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [09800]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (098) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Filologia - Języki rzadziej nauczane

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [0404CWI0014]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (0404) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Trzy litery (CWI) oznaczają rodzaj zajęć: ćwiczenia

Końcowe cztery cyfry (0014) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.