Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży - wykład
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502WYK0415

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [14400]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (144) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Nauki społeczne - Psychologia i nauki o zachowaniu

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [0502WYK0415]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (0502) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Trzy litery (WYK) oznaczają rodzaj zajęć: wykład

Końcowe cztery cyfry (0415) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.