Katolicka nauka społeczna - seminarium
Kod ECTS: 14900-XXXX-05SEM0023

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [14900]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (149) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Nauki społeczne - Inne nauki społeczne

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [05SEM0023]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (05) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych

Trzy litery (SEM) oznaczają rodzaj zajęć: seminarium

Końcowe cztery cyfry (0023) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.