Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego - wykład
Kod ECTS: 09900-XXXX-04WYK0339

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [09900]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (099) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Filologia - Inne języki i nauki filologiczne

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [04WYK0339]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (04) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Trzy litery (WYK) oznaczają rodzaj zajęć: wykład

Końcowe cztery cyfry (0339) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.