Prawo urzędnicze - wykład
Kod ECTS: 10301-XXXX-02WYK0127

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [10301]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (103) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Prawo - Prawo cywilne

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (1) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [02WYK0127]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (02) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Trzy litery (WYK) oznaczają rodzaj zajęć: wykład

Końcowe cztery cyfry (0127) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.