Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08300-XXXX-01WYK0091