Prawo karne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10400-XXXX-02CWI0011
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
tylko dla studentów prawa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
podstawowe pojęcia prawa karnego, nauki pokrewne, szkoły i kierunki w nauce prawa karnego, ustawa karna i jej stosowanie, źródła prawa karnego, budowa i wykładnia przepisów prawa karnego, obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu i przestrzeni, nauka o przestępstwie, klasyfikacja przestępstw, okoliczności wyłączające bezprawność i winę, formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa, zbieg przestępstw i zbieg przepisów, nauka o karze, systematyka kar i środków karnych, zasady wymiaru kary i środków karnych, część szczególna kodeksu karnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Cieślak, Polskie prawo karne, Warszawa 1995; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004; Komentarz do kodeksu karnego, red. A. Zoll, Kraków 2004 tom I, Kraków 1999 tom II i III