Logika (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Kod ECTS:08100-XXXX-0405WYK0115
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Germanistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje elementy logiki formalnej, semiotyki i ogólnej metodologii nauk. Tematyka: Logika ogólna obejmuje pewien typ analiz języka (semiotyka logiczna), teorię wynikania (logika formalna) i analizę czynności wiedzotwórczych (ogólna metodologia nauk). Cele: przyswojenie podstawowej aparatury pojęciowej z dziedziny logiki ogólnej; zdobycie istotnych wiadomości historycznych z tej dziedziny (główne postaci i kierunki); wykształcenie sprawności w zakresie: jasnego, ścisłego i uporządkowanego myślenia i wypowiadania myśli; urabiania poprawnych definicji; metodycznego stawiania pytań; dobrej argumentacji na rzecz własnej tezy; sprawdzania ważności argumentów; prowadzenia rzeczowej dyskusji. Struktura: Cz. I - Semiotyka: Typy nauk o języku; Semiotyka jako nauka o języku; Pojęcie i typologia znaków; Semiotyczna charakterystyka języka; Kategorie składniowe wyrażeń: zdania, nazwy funktory i operatory; Błędy w słownym przekazywaniu myśli. Cz. II - Logika formalna (realizowana głównie na ćwiczeniach): Logika nazw (kwadrat logiczny, wnioskowanie bezpośrednie); Rachunek zdań (metoda 0-1). Cz. III - Ogólna metodologia nauk - procedury wiedzotwórcze: porządkowanie pewnej dziedziny; Elementy teorii definicji (identyfikowanie i różnicowania); logika erotetyczna (elementy teorii pytań); Elementy teorii rozumowań; Elementy teorii dyskusji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975; Mała Encyklopedia Logiki (MEL), Wrocław 1988; J. Pelc, Wstęp do Semiotyki, Warszawa 1982; J. Przybyłowski; Logika z ogólna metodologią nauk, Gdańsk 1997; K. Trzęsicki, Logika. Nauka i Sztuka, Białystok 1996; Z. Ziembiński, Logika praktyczna, (wiele wydań). Przy niektórych zagadnieniach wskazywane są dodatkowe teksty, wyjątkowo przydatne do ich zrozumienia.