Inne dziedziny studiów: 9

Emisja głosu
Kod ECTS: 16900-XXXX-CWI0017
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Fizjografia
Kod ECTS: 16900-XXXX-1003TER0086
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Geometria wykreślna
Kod ECTS: 16900-XXXX-1003WYK0087
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Geometria wykreślna
Kod ECTS: 16900-XXXX-1003CWI0087
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Grafika inżynierska [CAD 2D]
Kod ECTS: 16900-XXXX-1003CWI0095
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Grafika inżynierska [CAD 3D]
Kod ECTS: 16900-XXXX-1003CWI0095
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Ogólna metodologia nauk
Kod ECTS: 16900-XXXX-0106WYK0117
Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej

Paradygmaty prowadzenia badań naukowych
Kod ECTS: 16900-XXXX-0502KON0297
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Technologia informacyjna
Kod ECTS: 16900-XXXX-1003CWI0092
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu