Inne nauki związane z komunikacją i informacją: 7

Ekonomika mediów
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0252
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Komunikacja i trening interpersonalny
Kod ECTS: 15900-XXXX-WYK0031
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Komunikacja niewerbalna
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0231
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Media lokalne i środowiskowe
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0251
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Opinia publiczna
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0250
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Sztuka konwersacji
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0257
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Teorie komunikowania masowego
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0194
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej