Inne nauki związane z komunikacją i informacją: 5

Media lokalne i środowiskowe
Kod ECTS: 15900-XXXX-05WYK0251
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Opinia publiczna
Kod ECTS: 15900-XXXX-05WYK0250
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Prawne aspekty komunikacji społecznej
Kod ECTS: 15900-XXXX-05KON0233
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Seminarium licencjackie: Komunikacja wizualna
Kod ECTS: 15900-XXXX-05SEM0260
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Sztuka konwersacji
Kod ECTS: 15900-XXXX-05WYK0257
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania