Inne nauki związane z komunikacją i informacją: 30

Czasopisma dla dzieci i młodzieży w okresie międzywojennym
Kod ECTS: 15900-XXXX-WYK0115
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Dokument elektroniczny i e-kancelaria (zajęcia laboratoryjne)
Kod ECTS: 15900-XXXX-0401CWI0536
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Edytorstwo: jego zasady i rodzaje
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WARSZT0257
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Edytorstwo: jego zasady i rodzaje
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0267
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Edytorstwo źródeł historycznych
Kod ECTS: 15900-XXXX-0102WYK0006
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Ekonomika mediów
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0252
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Emisja głosu i sztuka mówienia
Kod ECTS: 15900-XXXX-050CWI0255
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Komunikacja i trening interpersonalny
Kod ECTS: 15900-XXXX-CWI0031
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Komunikacja i trening interpersonalny
Kod ECTS: 15900-XXXX-08WYK0031
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Komunikacja i trening interpersonalny
Kod ECTS: 15900-XXXX-WYK0031
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Komunikacja i trening interpersonalny
Kod ECTS: 15900-XXXX-08CWI0031
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Komunikacja niewerbalna
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0231
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Media lokalne i środowiskowe
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0251
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Opinia publiczna
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0250
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Praktyka komunikacyjna w firmie. Narzędzia komunikacji wewnętrznej. Stosowanie poczty elektronicznej. MS PowerPoint
Kod ECTS: 15900-XXXX-WARSZT0038
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Prawne aspekty komunikacji społecznej
Kod ECTS: 15900-XXXX-050KON0233
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Seminarium licencjackie: Komunikacja wizualna
Kod ECTS: 15900-XXXX-050SEM0260
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Seminarium licencjackie: Kultura i media
Kod ECTS: 15900-XXXX-050SEM0262
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna
Kod ECTS: 15900-XXXX-050SEM0234
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Seminarium magisterskie: Kultura i media
Kod ECTS: 15900-XXXX-050SEM0236
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Sztuka konwersacji
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0257
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Środki audiowizualne w katechezie
Kod ECTS: 15900-XXXX-WYK0088
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Technologie informacyjne
Kod ECTS: 15900-XXXX-CWI0118
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Technologie informacyjne
Kod ECTS: 15900-XXXX-08CWI0118
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Socjologii

Teorie komunikowania masowego
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WYK0194
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Teorie komunikowania masowego
Kod ECTS: 15900-XXXX-050CWI0673
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Warsztat edytorski
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WARSZT0208
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Warsztat mediów internetowych
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WARSZT0207
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Warsztaty medialne (kamera, wywiad, reportaż, film)
Kod ECTS: 15900-XXXX-0503WARSZT0907
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Warsztaty prasowe
Kod ECTS: 15900-XXXX-050WARSZT0268
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej