Inne nauki społeczne: 9

Globalne procesy społeczne
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0017
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0270
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-0503WYK0483
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-0404WYK0010
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0030
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Metodologia nauk społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0297
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Mikrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0433
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Ochrona własności intelektualnej
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0164
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Profilaktyka społeczna
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0171
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki