Inne nauki społeczne: 30

Andragogika
Kod ECTS: 14900-XXXX-0105WYK0156
Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

Diagnostyka resocjalizacyjna
Kod ECTS: 14900-XXXX-0503WYK0459
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Doktryny polityczno-prawne
Kod ECTS: 14900-XXXX-0301CWI0008
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Funkcje modeli teoretycznych w badaniach psychologicznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0502KON0291
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Globalne procesy społeczne
Kod ECTS: 14900-XXXX-CWI0017
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Globalne procesy społeczne
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0017
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501CWI0270
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0270
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Katolicka nauka społeczna
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501SEM0023
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-0503WYK0483
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0030
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Makrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501CWI0427
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Makrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0427
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Metodologia nauk społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-CWI0121
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Metodologia nauk społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0121
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Metodologia nauk społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0297
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Metody planowania rodziny
Kod ECTS: 14900-XXXX-0105CWI0051
Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

Mikrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501CWI0433
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Mikrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0433
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Ochrona własności intelektualnej
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0164
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0503CWI0278
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Procedury badań ewaluacyjnych
Kod ECTS: 14900-XXXX-CWI0122
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Procedury badań ewaluacyjnych
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0122
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Profilaktyka społeczna
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0171
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Profilaktyka społeczna
Kod ECTS: 14900-XXXX-CWI0171
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Programy pomocowe Unii Europejskiej
Kod ECTS: 14900-XXXX-KON0058
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Psychopedagogika prenatalna
Kod ECTS: 14900-XXXX-0105WYK0275
Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

Samorząd terytorialny
Kod ECTS: 14900-XXXX-05KON0219
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania

Wolontariat wobec potrzeb społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0503CWI0807
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Zróżnicowanie społeczne
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0485
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii