Inne nauki społeczne: 17

Funkcje modeli teoretycznych w badaniach psychologicznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0502KON0291
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Globalne procesy społeczne
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0017
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0270
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Katolicka nauka społeczna
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501SEM0023
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0030
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Metodologia nauk społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-CWI0121
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Metodologia nauk społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0297
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Metodologia nauk społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0121
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Metody planowania rodziny
Kod ECTS: 14900-XXXX-0105CWI0051
Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

Mikrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501WYK0433
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Mikrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501CWI0433
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Ochrona własności intelektualnej
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0164
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Procedury badań ewaluacyjnych
Kod ECTS: 14900-XXXX-CWI0122
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Procedury badań ewaluacyjnych
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0122
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Profilaktyka społeczna
Kod ECTS: 14900-XXXX-CWI0171
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Profilaktyka społeczna
Kod ECTS: 14900-XXXX-WYK0171
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Programy pomocowe Unii Europejskiej
Kod ECTS: 14900-XXXX-KON0058
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki