Pomoc społeczna (kształcenie pracowników socjalnych): 1

Diagnoza potrzeb środowiskowych
Kod ECTS: 14500-XXXX-0503KON0847
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki