Pomoc społeczna (kształcenie pracowników socjalnych): 28

Diagnoza potrzeb środowiskowych
Kod ECTS: 14500-XXXX-0503KON0847
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Formy pomocy i wsparcia ludzi starszych
Kod ECTS: 14500-XXXX-0503KON0788
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Historia opieki społecznej w Polsce i w Europie
Kod ECTS: 14500-XXXX-0503SEM0017
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metody pracy w domach pomocy społecznej
Kod ECTS: 14500-XXXX-CWI0064
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Metody pracy w ośrodkach pomocy społecznej
Kod ECTS: 14500-XXXX-CWI0007
Filia WNS w Stalowej Woli - Socjologia

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Kod ECTS: 14500-XXXX-CWI0159
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Kod ECTS: 14500-XXXX-08WYK0047
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Kod ECTS: 14500-XXXX-CWI0047
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Kod ECTS: 14500-XXXX-WYK0047
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Kod ECTS: 14500-XXXX-08CWI0047
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Patologie społeczne
Kod ECTS: 14500-XXXX-00WYK0007
Jednostki Międzywydziałowe - Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny

Praca socjalna
Kod ECTS: 14500-XXXX-SEM0065
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Praca socjalna
Kod ECTS: 14500-XXXX-PRO0008
Filia WNS w Stalowej Woli - Socjologia

Praca socjalna
Kod ECTS: 14500-XXXX-SEM0008
Filia WNS w Stalowej Woli - Socjologia

Praca socjalna
Kod ECTS: 14500-XXXX-PRO0065
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Samorząd terytorialny-zadania w zakresie pomocy społecznej
Kod ECTS: 14500-XXXX-0503WYK0525
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Struktura i organizacja pomocy społecznej
Kod ECTS: 14500-XXXX-08KON0174
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Socjologii

Struktura i organizacja pomocy społecznej
Kod ECTS: 14500-XXXX-KON0174
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Środowisko społeczne i metody pracy socjalnej
Kod ECTS: 14500-XXXX-WYK0090
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Teorie i metody pracy socjalnej
Kod ECTS: 14500-XXXX-CWI0225
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Teorie i metody pracy socjalnej
Kod ECTS: 14500-XXXX-08CWI0225
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Teorie i metody pracy socjalnej
Kod ECTS: 14500-XXXX-WYK0225
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Teorie i metody pracy socjalnej
Kod ECTS: 14500-XXXX-08WYK0225
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Wsparcie społeczne
Kod ECTS: 14500-XXXX-KON0178
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Wsparcie społeczne
Kod ECTS: 14500-XXXX-08KON0178
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Socjologii

Wybrane techniki pracy terapeutyczno- wychowawczej
Kod ECTS: 14500-XXXX-CWI0057
Filia WNS w Stalowej Woli - Socjologia

Wybrane zagadnienia pracy socjalnej
Kod ECTS: 14500-XXXX-0503KON0132
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Wybrane zagadnienia z geriatrii
Kod ECTS: 14500-XXXX-0503KON0789
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki