Psychologia i nauki o zachowaniu: 28

Psychologia emocji i motywacji
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0034
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychologia kliniczna
Kod ECTS: 14400-XXXX-WYK0173
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Psychologia ogólna
Kod ECTS: 14400-XXXX-CWI0090
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Psychologia ogólna
Kod ECTS: 14400-XXXX-WYK0090
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Psychologia ogólna
Kod ECTS: 14400-XXXX-0105WYK0375
Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

Psychologia ogólna
Kod ECTS: 14400-XXXX-0503WYK0064
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Psychologia osobowości
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0051
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychologia procesów poznawczych
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0056
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychologia rehabilitacji
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0059
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychologia rodziny
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0064
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychologia różnic indywidualnych
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0075
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychologia sądowa
Kod ECTS: 14400-XXXX-0200KON0051
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Psychologia społeczna
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502WYK0077
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychologia społeczna
Kod ECTS: 14400-XXXX-0503WYK0072
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Psychologia społeczna
Kod ECTS: 14400-XXXX-0105WYK0374
Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

Psychologia społeczna
Kod ECTS: 14400-XXXX-050WYK0195
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Psychologia społeczna
Kod ECTS: 14400-XXXX-WYK0062
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Psychologia społeczna i religii
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0080
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychologia zachowań konsumenckich
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0088
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychoprofilaktyka patologii społecznej
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0092
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Seminarium doktoranckie z psychologii osobowości
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0108
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Seminarium doktoranckie z psychologii procesów poznawczych
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0309
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Seminarium doktoranckie z psychologii rehabilitacji
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0109
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Seminarium doktoranckie z psychologii rozwojowej
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0110
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Seminarium doktoranckie z psychologii różnic indywidualnych
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0111
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Seminarium doktoranckie z psychologii społecznej i psychologii religii
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0112
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Seminarium doktoranckie z psychoprofilaktyki patologii społecznej
Kod ECTS: 14400-XXXX-0502SEM0114
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Współczesne problemy psychologii
Kod ECTS: 14400-XXXX-WYK0180
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki