Biologia: 28

Biologia roślin
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003CWI0094
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Biologia roślin
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003WYK0094
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Biologiczne podstawy zachowania
Kod ECTS: 13100-XXXX-0502WYK0001
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Botanika
Kod ECTS: 13100-XXXX-11WYK0140
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Botanika
Kod ECTS: 13100-XXXX-11CWI0140
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Botanika
Kod ECTS: 13100-XXXX-11TER0140
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Geneza życia
Kod ECTS: 13100-XXXX-0302CWI0027
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Geneza życia
Kod ECTS: 13100-XXXX-0302WYK0027
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Podstawy biologii
Kod ECTS: 13100-XXXX-11CWI0138
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Podstawy biologii
Kod ECTS: 13100-XXXX-0602WYK0138
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Instytut Ochrony Środowiska

Podstawy biologii
Kod ECTS: 13100-XXXX-0602CWI0138
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Instytut Ochrony Środowiska

Podstawy biologii
Kod ECTS: 13100-XXXX-11WYK0138
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy
Kod ECTS: 13100-XXXX-11TER0007
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy
Kod ECTS: 13100-XXXX-11WYK0007
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy
Kod ECTS: 13100-XXXX-11CWI0007
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii

Szata roślinna - dendrologia
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003WYK0062
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Szata roślinna - dendrologia
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003CWI0062
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Szata roślinna - fitosocjologia
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003CWI0063
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Szata roślinna - fitosocjologia
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003TER0063
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Szata roślinna - fitosocjologia
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003WYK0063
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Szata roślinna - ozdobne rośliny zielne
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003WYK0064
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Szata roślinna - ozdobne rośliny zielne
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003TER0064
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Szata roślinna - ozdobne rośliny zielne
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003CWI0064
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Zoologia
Kod ECTS: 13100-XXXX-11CWI0144
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Zoologia
Kod ECTS: 13100-XXXX-11WYK0144
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Zoologia
Kod ECTS: 13100-XXXX-11TER0144
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003WYK0093
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003CWI0093
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu