Inne nauki medyczne: 2

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Kod ECTS: 12900-XXXX-WYK0008
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Edukacja zdrowotna
Kod ECTS: 12900-XXXX-WYK0014
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki