Psychiatria, psychologia kliniczna: 3

Psychiatria dziecięca
Kod ECTS: 12200-XXXX-0502CWI0209
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychiatria sądowa
Kod ECTS: 12200-XXXX-0502CWI0210
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Psychologia kliniczna dorosłych
Kod ECTS: 12200-XXXX-0502CWI0038
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii