Informatyka: 6

Architektura komputerów
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001WYK0148
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Komputerowa analiza obrazów
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001WYK0321
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Programowanie obiektowe
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001WYK0102
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Sieci komputerowe i Internet
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001WYK0200
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Systemy operacyjne
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001WYK0202
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Wstęp do informatyki
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001WYK0086
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki