Informatyka: 6

Architektura komputerów
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0148
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Komputerowa analiza obrazów
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0321
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Programowanie obiektowe
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0102
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Sieci komputerowe i Internet
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0200
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Systemy operacyjne
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0202
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Wstęp do informatyki
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0086
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu