Statystyka: 21

Ilościowe metody analizy danych
Kod ECTS: 11200-XXXX-0502KON0341
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Metody statystyczne
Kod ECTS: 11200-XXXX-0502WYK0018
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Metody statystyczne
Kod ECTS: 11200-XXXX-WYK0024
Filia WNS w Stalowej Woli - Psychologia

Metody statystyczne
Kod ECTS: 11200-XXXX-0502CWI0018
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Metody statystyczne
Kod ECTS: 11200-XXXX-CWI0024
Filia WNS w Stalowej Woli - Psychologia

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-WYK0045
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-WYK0029
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-WYK0084
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-0501KON0218
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-CWI0029
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-0503KON0093
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-08CWI0084
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Socjologii

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-08WYK0084
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Socjologii

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-WYK0047
Filia WNS w Stalowej Woli - Socjologia

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-CWI0084
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-0503KON0093
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-KON0081
Filia WNS w Stalowej Woli - Socjologia

Statystyka
Kod ECTS: 11200-XXXX-KON0045
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Statystyka opisowa
Kod ECTS: 11200-XXXX-0700WYK0122
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim - Ekonomia

Statystyka opisowa
Kod ECTS: 11200-XXXX-0700CWI0122
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim - Ekonomia

Zaawansowane techniki analizy danych sondażowych
Kod ECTS: 11200-XXXX-0501CWI0479
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii