Inne nauki prawne: 8

Historia prawa
Kod ECTS: 10900-XXXX-02SEM0071
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200SEM0116
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo procesowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200SEM0019
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo finansowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-02SEM0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kod ECTS: 10900-XXXX-02SEM0027
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo rzymskie
Kod ECTS: 10900-XXXX-02SEM0043
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo wyznaniowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-02SEM0046
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Ustrój hierarchiczny Kościoła
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200SEM0058
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego