Inne nauki prawne: 1-30 z 64

Bankruptcy law
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0118
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Ćwiczenia sądowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0005
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Elementy kryminologii, suicydologii i wiktymologii
Kod ECTS: 10900-XXXX-0503WYK0755
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Historia powszechnego prawa kanonicznego
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0007
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Historia powszechnego prawa kanonicznego
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0007
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Historia prawa
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Historia prawa
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Historia ustrojów państw
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Historia ustrojów państw
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich)
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0075
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich)
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0075
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Internet - legal problems
Kod ECTS: 10900-XXXX-05KON0197
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Kościelne prawo administracyjne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0012
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo karne materialne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0014
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo majątkowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0015
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo małżeńskie
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0016
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo procesowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200SEM0019
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo publiczne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo publiczne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelny proces karny
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0022
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Normy generalne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0025
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Normy generalne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Normy o chrześcijanach
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0028
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Planowanie przestrzenne i prawo budowlane
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0014
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Postępowanie dotyczące sakramentu święceń
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0030
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Postępowanie sądowo-administracyjne
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0124
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0031
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo o sakramentach świętych
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0038
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo administracyjne z elementami zarządzania
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo administracyjne z elementami zarządzania
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych