Administracja publiczna: 4

Administracja kościelna
Kod ECTS: 10600-XXXX-01CWI0094
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia administracji
Kod ECTS: 10601-XXXX-02CWI0006
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Materialne prawo administracyjne
Kod ECTS: 10600-XXXX-02CWI0054
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Ustrojowe prawo administracyjne
Kod ECTS: 10601-XXXX-02CWI0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych