Inne języki i nauki filologiczne: 4

Antropologia kultury
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403WYK0497
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403WYK0493
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Kultura języka polskiego
Kod ECTS: 09900-XXXX-0503WYK0029
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403WYK0339
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej