Inne języki i nauki filologiczne: 19

Antropologia kultury
Kod ECTS: 09900-XXXX-04WYK0497
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Cywilizacja Hiszpanii
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0001
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Cywilizacja Włoch
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0002
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Dramat i teatr
Kod ECTS: 09900-XXXX-04SEM0399
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Fonologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-04CWI0300
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0328
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0404
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii
Kod ECTS: 09900-XXXX-04WYK0493
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Język starocerkiewny
Kod ECTS: 09900-XXXX-01LEK0114
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Kultura języka polskiego
Kod ECTS: 09900-XXXX-0503WYK0029
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Kod ECTS: 09900-XXXX-04WYK0339
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Łacina prawnicza
Kod ECTS: 09900-XXXX-0200CWI0023
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Łacina prawnicza
Kod ECTS: 09900-XXXX-02CWI0035
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Morfologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-04SEM0138
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Morfologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-04CWI0299
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego
Kod ECTS: 09900-XXXX-04CWI0421
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Składnia
Kod ECTS: 09900-XXXX-04CWI0298
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Teoria literatury
Kod ECTS: 09900-XXXX-04CWI0495
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Współczesna cywilizacja francuska
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0049
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa