Inne języki i nauki filologiczne: 1-30 z 50

Antropologia kultury
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403WYK0497
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Cywilizacja Hiszpanii
Kod ECTS: 09900-XXXX-0407KON0001
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Cywilizacja Włoch
Kod ECTS: 09900-XXXX-0407KON0002
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Dramat i teatr
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403SEM0399
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Dramat i teatr
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403SEM0398
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Fonologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-0404SEM0271
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Fonologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-0404CWI0300
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403KON0328
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403KON0404
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403WYK0493
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka opisowa
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403WYK0231
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Język arabski I
Kod ECTS: 09900-XXXX-03LEK0022
Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa

Język aramejski biblijny
Kod ECTS: 09900-XXXX-0104WYK0018
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Język chiński I
Kod ECTS: 09900-XXXX-03LEK0023
Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa

Język grecki
Kod ECTS: 09900-XXXX-0102CWI0118
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Język hebrajski biblijny
Kod ECTS: 09900-XXXX-0104WYK0021
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Język hebrajski nowożytny
Kod ECTS: 09900-XXXX-0104WYK0019
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Język łaciński - Kurs dla początkujących
Kod ECTS: 09900-XXXX-0000LEK0009
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język orientalny
Kod ECTS: 09900-XXXX-0104WYK0022
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Język starocerkiewny
Kod ECTS: 09900-XXXX-0102LEK0114
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Kultura języka polskiego
Kod ECTS: 09900-XXXX-0503WYK0029
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403WYK0339
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Lectio cursiva graeca
Kod ECTS: 09900-XXXX-0104CWI0024
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Lectio cursiva hebraica
Kod ECTS: 09900-XXXX-0104CWI0025
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Lektorat z języka angielskiego dla niesłyszących
Kod ECTS: 09900-XXXX-0503LEK0120
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Lektura tekstów kultury. Cz. I: Teoria i praktyka interpretacji
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403KON0452
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Łacina patrystyczna
Kod ECTS: 09900-XXXX-0102CWI0031
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Łacina prawnicza
Kod ECTS: 09900-XXXX-02CWI0035
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Łacina prawnicza
Kod ECTS: 09900-XXXX-0200CWI0023
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Morfologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-0404SEM0138
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej