Języki rzadziej nauczane: 4

Język irlandzki
Kod ECTS: 09800-XXXX-0404CWI0014
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Język staro-cerkiewno-słowiański
Kod ECTS: 09800-XXXX-0403CWI0072
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Język walijski
Kod ECTS: 09800-XXXX-0404CWI0018
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka ukraińskiego
Kod ECTS: 09800-XXXX-02CWI0125
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa