Języki spoza Unii Europejskiej: 1-30 z 43

Język białoruski
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0258
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Język rosyjski
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0239
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - A1
Kod ECTS: 09600-XXXX-0000LEK0079
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - A1+
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0101
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - A1+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0240
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - A2
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0080
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - A2+
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0081
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - A2 - Kurs ogólny z elementami języka biznesowego
Kod ECTS: 09600-XXXX-0000LEK0004
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - A2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0241
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - B1
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0082
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - B1+
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0083
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0242
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0243
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - B2
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0084
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0244
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - C1
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0085
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF - C2
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0086
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - Kurs intensywny - B1
Kod ECTS: 09600-XXXX-0000LEK0246
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - Kurs otwarty - A1/A2
Kod ECTS: 09600-XXXX-0000LEK0247
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - Kurs otwarty - A2
Kod ECTS: 09600-XXXX-0000LEK0248
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu PURJ
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0123
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - Kurs zaliczony na podstawie Świadectwa Matury Międzynarodowej (CEF - C1)
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0249
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski – różnica programowa – I i II semestr
Kod ECTS: 09600-XXXX-0000LEK0255
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język ukraiński
Kod ECTS: 09600-XXXX-LEK0105
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Język ukraiński; e-learning, odpowiednik 50 godz. stacjonarnych
Kod ECTS: 09600-XXXX-LEK0106
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Korespondencja urzędowa w języku rosyjskim
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0239
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Korespondencja urzędowa w języku ukraińskim
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0240
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - fonetyka
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0284
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0230
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0246
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej