Języki spoza Unii Europejskiej: 21

Język białoruski
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0258
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Język rosyjski - CEF A1
Kod ECTS: 09600-XXXX-0000LEK0079
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF A2
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0080
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF A2+
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0081
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF B1
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0082
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF B2
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0084
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Korespondencja urzędowa w języku rosyjskim
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0239
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - fonetyka
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0284
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0230
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0246
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0231
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0276
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0245
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0232
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - stylistyka
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0275
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka ukraińskiego - II język specjalności
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0233
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka ukraińskiego - mówienie
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0269
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka ukraińskiego - pisanie
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0262
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka ukraińskiego - praca z tekstem
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0261
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka ukraińskiego - stylistyka
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0260
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Rosyjski język obsługi celnej
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0290
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej