Języki spoza Unii Europejskiej: 4

Język rosyjski - CEF A2
Kod ECTS: 09601-XXXX-LEK0080
Studium Języków Obcych - Studium Języków Obcych

Język rosyjski - CEF A2+
Kod ECTS: 09601-XXXX-LEK0081
Studium Języków Obcych - Studium Języków Obcych

Język rosyjski - CEF B1
Kod ECTS: 09601-XXXX-LEK0082
Studium Języków Obcych - Studium Języków Obcych

Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09601-XXXX-LEK0242
Studium Języków Obcych - Studium Języków Obcych