Językoznawstwo: 3

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - fonetyka, słowotwórstwo, morfologia
Kod ECTS: 09300-XXXX-0408WYK0243
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Językoznawstwo ogólne
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403WYK0496
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Wprowadzenie do nauki o języku
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403WYK0505
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej