Językoznawstwo: 4

Językoznawstwo
Kod ECTS: 09300-XXXX-04SEM0113
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Językoznawstwo
Kod ECTS: 09300-XXXX-04SEM0148
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków)
Kod ECTS: 09300-XXXX-04SEM0167
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Seminarium językoznawcze
Kod ECTS: 09300-XXXX-04SEM0292
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa