Językoznawstwo: 3

Językoznawstwo diachroniczne
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403KON0453
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Podstawy metodologiczne badań językoznawczych
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403KON0116
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Wstęp do językoznawstwa
Kod ECTS: 09300-XXXX-0408KON0237
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej