Językoznawstwo: 12

Dialektologia z socjolingwistyką
Kod ECTS: 09300-XXXX-04CWI0016
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Gramatyka historyczna języka polskiego
Kod ECTS: 09300-XXXX-04CWI0020
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II
Kod ECTS: 09300-XXXX-04CWI0048
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Historia języka polskiego
Kod ECTS: 09300-XXXX-04CWI0024
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Językoznawstwo
Kod ECTS: 09300-XXXX-0405SEM0113
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Językoznawstwo ogólne
Kod ECTS: 09300-XXXX-04WYK0496
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Kultura języka
Kod ECTS: 09300-XXXX-04CWI0080
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Leksykologia i leksykografia
Kod ECTS: 09300-XXXX-04CWI0386
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Seminarium językoznawcze
Kod ECTS: 09300-XXXX-0404SEM0292
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Stylistyka praktyczna
Kod ECTS: 09300-XXXX-04CWI0153
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Wprowadzenie do nauki o języku
Kod ECTS: 09300-XXXX-04WYK0505
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa
Kod ECTS: 09300-XXXX-0404CWI0129
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej