Literatura powszechna i porównawcza: 11

Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0320
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Krytyka literacka
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0172
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literatura angielska
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404SEM0052
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literatura staropolska
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0081
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 09200-XXXX-0407SEM0058
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404SEM0319
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 09200-XXXX-0405SEM0114
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Między ideą a literaturą
Kod ECTS: 09200-XXXX-0407SEM0176
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Nowa poezja a tradycja
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0438
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Seminarium literaturoznawcze
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404SEM0289
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Teatr i pogranicza
Kod ECTS: 09200-XXXX-0407SEM0141
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej