Języki nowożytne Unii Europejskiej: 12

Angielski medialny
Kod ECTS: 09100-XXXX-05CWI0273
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Historia języka angielskiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0035
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0066
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0067
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0072
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0215
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0073
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0091
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja niderlandzka
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0288
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja niderlandzka
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0102
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0287
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0106
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej