Języki nowożytne Unii Europejskiej: 16

Angielski medialny
Kod ECTS: 09100-XXXX-050CWI0273
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Gramatyka języka niderlandzkiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404WYK0008
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia języka angielskiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0035
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Język łaciński - Kurs kontynuacji słabej
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0003
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Praktyczna nauka języka angielskiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0305
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0067
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0066
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0072
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0215
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0097
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0102
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0288
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0106
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0287
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0106
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0107
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej