Języki nowożytne Unii Europejskiej: 1-30 z 211

Angielski medialny
Kod ECTS: 09100-XXXX-050CWI0273
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Gramatyka języka niderlandzkiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404WYK0008
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Gramatyka kontrastywna
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0032
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia i składnia
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404WYK0009
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia i składnia
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0009
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia języka angielskiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0035
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia języka angielskiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404KON0035
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Język angielski
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0128
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - A1
Kod ECTS: 09100-XXXX-08LEK0197
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Język angielski - CEF - A1
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0054
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - A1+
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0096
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - A1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0129
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - A2
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0055
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - A2+
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0056
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0130
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - B1+
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0058
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - B1+ - Kurs ogólny z elementami języka prawniczego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0005
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0132
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0131
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0014
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - B2
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0059
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - B2+
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0097
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - B2 - Kurs ogólny z elementami języka prawniczego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0006
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0133
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0013
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - C1
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0060
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - C1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0134
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF - C2
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0061
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF B1
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0057
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - Kurs do specjalizacji nauczycielskiej - B1 do B2+
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0141
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych