Języki nowożytne Unii Europejskiej: 1-30 z 53

Angielski medialny
Kod ECTS: 09100-XXXX-050CWI0273
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Gramatyka języka niderlandzkiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404WYK0008
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Gramatyka kontrastywna
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0032
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia języka angielskiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404CWI0035
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia języka angielskiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-0404KON0035
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Język angielski - CEF A2
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0055
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF A2+
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0056
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0130
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF B1
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0057
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF B1+
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0058
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0132
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0014
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF B2
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0059
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF B2+
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0097
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0133
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0013
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język angielski - CEF C1
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0060
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język francuski - CEF A1
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0062
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język francuski - CEF A2
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0063
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język hiszpański - CEF A1
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0012
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język hiszpański - CEF A2
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0011
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język hiszpański - CEF B1
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0010
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język łaciński - Kurs kontynuacji słabej
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0003
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język niemiecki - CEF A1
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0071
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język niemiecki - CEF A1+
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0095
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język niemiecki - CEF A2
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0072
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język niemiecki - CEF A2+
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0073
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język niemiecki - CEF B1
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0074
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język niemiecki - CEF B2
Kod ECTS: 09101-XXXX-0000LEK0076
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język włoski - CEF A1
Kod ECTS: 09100-XXXX-0000LEK0087
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych