Inne nauki humanistyczne: 6

Historia samorządu terytorialnego
Kod ECTS: 08900-XXXX-02SEM0119
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Kulturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0405SEM0135
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0246
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0057
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Seminarium kulturoznawcze
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0291
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Teoria i filozofia literatury
Kod ECTS: 08900-XXXX-04SEM0164
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa