Inne nauki humanistyczne: 2

Kultura polska dla studentów z zagranicy
Kod ECTS: 08900-XXXX-04CWI0038
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Literatura a film
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404CWI0278
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej