Inne nauki humanistyczne: 15

Fonetyka akustyczna
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404CWI0285
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia samorządu terytorialnego
Kod ECTS: 08900-XXXX-0200SEM0119
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Kultura polska dla studentów z zagranicy
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403CWI0038
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Kulturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0405SEM0135
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Literatura a film
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404CWI0278
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0246
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0057
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Metodologia badań literackich
Kod ECTS: 08900-XXXX-0408KON0257
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Metodologia badań literackich
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403WYK0097
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Metodologia badań nad językiem
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403WYK0098
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Seminarium kulturoznawcze
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0291
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Statystyka i demografia historyczna
Kod ECTS: 08900-XXXX-0401WYK0588
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Teoria i filozofia literatury
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403SEM0164
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Wiedza o kulturze
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403CWI0177
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Wstęp do literaturoznawstwa
Kod ECTS: 08900-XXXX-0406KON0036
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych