Inne nauki humanistyczne: 26

Akwizycja i dydaktyka języków
Kod ECTS: 08900-XXXX-0407SEM0095
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Fonetyka akustyczna
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404CWI0285
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia islamu
Kod ECTS: 08900-XXXX-03WYK0019
Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa

Historia kultury starożytnego Wschodu i antycznej - greckiej i rzymskiej
Kod ECTS: 08900-XXXX-03WYK0006
Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa

Historia samorządu terytorialnego
Kod ECTS: 08900-XXXX-0200SEM0119
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Historia sztuki
Kod ECTS: 08900-XXXX-03CWI0007
Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa

Historia sztuki
Kod ECTS: 08900-XXXX-03WYK0007
Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa

Kierunki we współczesnej składni generatywnej
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0048
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Kultura polska dla studentów z zagranicy
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403CWI0038
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Kultura polska i europejska
Kod ECTS: 08900-XXXX-0503WYK0463
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Kulturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0405SEM0135
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Literatura a film
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404CWI0278
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0407SEM0168
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0057
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0246
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo angielskie i amerykańskie
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0058
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Metodologia badań literackich
Kod ECTS: 08900-XXXX-0408KON0257
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Metodologia badań literackich
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403WYK0097
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Metodologia badań nad językiem
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403WYK0098
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Metodologia nauk z elementami metodyki
Kod ECTS: 08900-XXXX-KON0005
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych - Sekcja dydaktyczna

Seminarium kulturoznawcze
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0291
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Statystyka i demografia historyczna
Kod ECTS: 08900-XXXX-0401WYK0588
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Teoria i filozofia literatury
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403SEM0164
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Wiedza o kulturze
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403CWI0177
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Współczesne kierunki badań literackich
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404CWI0237
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Wstęp do literaturoznawstwa
Kod ECTS: 08900-XXXX-0406KON0036
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Klasycznej