Inne nauki humanistyczne: 12

Historia samorządu terytorialnego
Kod ECTS: 08900-XXXX-02SEM0119
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Kultura polska dla studentów z zagranicy
Kod ECTS: 08900-XXXX-04CWI0038
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Kulturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0405SEM0135
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Literatura a film
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404CWI0278
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0057
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0246
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Metodologia badań literackich
Kod ECTS: 08900-XXXX-04WYK0097
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Metodologia badań nad językiem
Kod ECTS: 08900-XXXX-04WYK0098
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Seminarium kulturoznawcze
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0291
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Statystyka i demografia historyczna
Kod ECTS: 08900-XXXX-0401WYK0588
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Teoria i filozofia literatury
Kod ECTS: 08900-XXXX-04SEM0164
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Wstęp do literaturoznawstwa
Kod ECTS: 08900-XXXX-0406KON0036
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych