Historia: 10

Historia Kościoła powszechnego: nowożytność i czasy najnowsze
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102WYK0134
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102WYK0011
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Historia Kościoła powszechnego w starożytności
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102WYK0135
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102WYK0136
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102WYK0016
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r.
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102WYK0091
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Historia Polski
Kod ECTS: 08300-XXXX-WYK0024
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Historia starożytnej Grecji i Rzymu
Kod ECTS: 08300-XXXX-0406WYK0099
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych

Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401WYK0586
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Wstęp do historii architektury
Kod ECTS: 08300-XXXX-0402WYK0225
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki