Historia: 10

Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w.
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0007
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła powszechnego: nowożytność i czasy najnowsze
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0134
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0011
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła powszechnego w starożytności
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0135
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0136
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0016
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r.
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0091
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia starożytnej Grecji i Rzymu
Kod ECTS: 08300-XXXX-0406WYK0099
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych

Historiografia kościelna
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0144
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401WYK0586
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii