Historia: 2

Historia Anglii i USA
Kod ECTS: 08300-XXXX-0404KON0207
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401KON0556
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii